De ce este necesar cadastrul?

Dacă vrei să vinzi un bun imobil sau să garantezi cu un imobil, este obligatoriu ca proprietar să prezinți la notariat sau băncii ce acordă creditul următoarele acte:

  • Documentația cadastrală
  • Actul de proprietate al imobilului
  • Certificatul fiscal eliberat de Direcția Taxe și Impozite
  • Certificat de performanță energetică

Cadastrul și Intabularea reprezintă acele formalități necesare oricărei tranzacții imobiliare, indiferent dacă este vorba de un apartament sau un teren cu sau fără construcție.
Prin cadastru se înțelege sistemul unitar și obligatoriu de evidență tehnică, economică și juridică a tuturor imobilelor de pe întreg teritoriul țării.
Intabularea unui imobil pe înțelesul tuturor reprezintă același rol ca și cartea de identitate a unei persoane fizice. Înscrierea în Cartea Funciară reprezintă înscrierea într-un registru național a tuturor imobilelor de pe întreg teritoriul țării.

Cartea funciară este formată din 3 părți:

Partea I se referă la descrierea imobilelor care cuprinde:
a) numărul de ordine și cel cadastral al imobilului;
b) suprafața imobilului, destinația, categoriile de folosință și, după caz, construcțiile;
c) planul imobilului cu vecinătățile, descrierea imobilului și inventarul de coordonate al amplasamentului, pentru fiecare imobil în parte, constituie anexa la partea I, întocmită conform regulamentului aprobat prin ordin al directorului general al Agenției Naționale.

Partea a II-a se referă la înscrierile privind dreptul de proprietate, care cuprinde:
a) numele proprietarului;
b) actul sau faptul juridic care constituie titlul dreptului de proprietate, precum și menționarea înscrisului pe care se întemeiază acest drept;
c) stramutarile proprietății;
d) servituțile constituite în folosul imobilului;
e) faptele juridice, drepturile personale sau alte raporturi juridice, precum și acțiunile privitoare la proprietate;
f) orice modificări, îndreptări sau însemnări ce s-ar face în titlu, în partea I sau a II-a a cărții funciare, cu privire la înscrierile făcute.

Partea a III-a se referă, la înscrierile privind dezmembramintele dreptului de proprietate și sarcini, care va cuprinde:
a) dreptul de superficie, uzufruct, uz, folosință, abitație, servituțile în sarcina fondului aservit, ipoteca și privilegiile imobiliare, precum și locațiunea și cesiunea de venituri pe timp mai mare de 3 ani;
b) faptele juridice, drepturile personale sau alte raporturi juridice, precum și acțiunile privitoare la drepturile reale înscrise în această parte;
c) sechestrul, urmărirea imobilului sau a veniturilor sale;
d) orice modificări, îndreptări sau însemnări ce s-ar face cu privire la înscrierile făcute în această parte.