Intabularea inseamna inscrierea in Cartea Funciara a dreptului dumneavoastra de proprietate sau a altor sarcini.

Înscrierea în cartea funciară se efectuează în baza înscrisului autentic notarial, a hotărârii judecătoreşti rămase definitivă, a certificatului de moştenitor sau în baza unui alt act emis de autorităţile administrative, în cazurile în care legea prevede aceasta

ATRIBUIRE DE NUMAR CADASTRAL

Operatiunea de atribuire numar cadastral consta in avizul tehnic si identificatorul unic numeric- numarul cadastral pe care Serviciul de Cadastru din cadrul OCPI le acorda documentatiei intocmite pentru un bun imobil.

PLANURI DE AMPLASAMENT(SCHITE CADASTRALE)

Plan de amplasament si delimitare a corpului de proprietate este schita unui imobil, realizat pe baza unor masuratori topografice.

PRIMA INSCRIERE UNITATE INDIVIDUALA (APARTAMENT)

Reprezinta operatiunea prin care unui apartament (U.I) i se acorda un numar cadastral unic si i se deschide si o carte funciara.

DEZLIPIRE SAU ALIPIRE

Prin aceasta operatie se poate parcela un teren in mai multe loturi sau se pot comasa mai multe terenuri intr-unul singur

INSCRIEREA UNEI CONSTRUCTII DEFINITIVE PE UN TEREN INSCRIS IN CARTEA FUNCIARA

Reprezinta operatiunea de intabulare (inscriere in cartea funciara) a unei constructii noi.

ACTUALIZAREA DATELOR PENTRU IMOBILE

Operatiunea de a aduce la zi situatia reala a terenului (categorie de folosinta, adresa imobil, limite de proprietate, suprafata)