Project Description

Actele necesare pentru inscriere constructie (intabulare constructie noua):

1. Certificat fiscal pentru Cadastru si Intabulare eliberat de Primarie – Directia Taxe si Impozite (valabil in luna in care se depune dosarul cadastral) – in original;

2. Extras de carte funciara pentru informare (recent, anul in curs) – in original;

3. Documentatia cadastrala existenta – copie xerox;

4. Autorizatia de construire si proces – verbal de receptie la terminarea lucrarilor – copii legalizate;

5. Autorizatia de demolare si proces – verbal de receptie la terminarea lucrarilor de demolare (numai in cazul in care in vechea documentatie cadastrala si in extrasul de Carte funciara se regaseste o constructie care ulterior a fost demolata) – copii legalizate;

6. Releveele imobilului, intocmite de arhitect – copii xerox;

7. Actele de proprietate ce fac dovada proprietatii terenului – copii xerox;

8. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor (BI / CI / certificat de inregistrare – persoane juridice) – copii xerox;

9. Acordul bancii privind intabularea (doar daca terenul este ipotecat) – in original;

10. Adeverinta numar postal (unde este cazul) – copie legalizata;

11. Dovada scoaterii terenului din circuitul agricol (unde este cazul) – copie legalizata.

* Pentru Adeverinta numar postal si/sau Decizia de scoatere a terenului din circuitul agricol, Oficiul de Cadastru percepe o taxa suplimentara de 60 RON (regim normal) sau 300 RON (urgenta) pentru notarea adresei postale si/sau schimbarea categoriei de folosinta a terenului in Cartea Funciara.

ATENTIE!! Conform noilor reglementari, va trebui intocmit obligatoriu si certificatul energetic daca procesul verbal de receptie al constructiei este emis dupa data de 01.07.2013, acesta depunandu-se la dosarul de intabulare al constructiei.

Oferta va fi intocmita si retransmisa catre dumneavoastra de catre  specialistii nostrii in maxim 12 ore.

SOLICITA INFORMATII

FOLOSIND FORMULARUL DE MAI JOS