Project Description

Cadastrul – necesitate, functionalitate si valabilitate.

Cadastrul este sistemul unitar și obligatoriu de evidență tehnică, economică și juridică a tuturor imobilelor de pe un teritoriu administrativ. Sistemul de evidență al cadastrului are ca finalitate înscrierea în cartea funciara.

1. Funcția tehnică a cadastrului se realizează prin determinarea, pe bază de măsurători, a poziției, configurației și mărimii suprafețelor parcelelor si construcțiilor pe destinații, categorii de folosință și pe proprietari.

2. Funcția economică evidențiază elementele tehnice necesare stabilirii valorii de impozitare a imobilelor și calculării impozitelor asupra veniturilor realizate din tranzacții imobiliare.

3. Funcția juridică se realizează prin identificarea proprietarului pe baza actelor de proprietate și prin înscrierea în cartea funciară.

Documentaţia cadastrală este necesară pentru înstrăinarea imobilului (vânzare, donaţie, moştenire), în momentul în care se doreşte ipotecarea imobilului, cât şi pentru situaţia în care se doreşte o garanţie sigură asupra dreptului de proprietate al imobilului.

Documentatia cadastrala si inscrierea in cartea funciara se fac o singura data pentru un imobil, nefiind nevoie de alte documentatii cadastrale in momentul schimbarii proprietarului, documentatiile transmitandu-se doar catre noul proprietar la semnarea actelor.

SOLICITA INFORMATII

FOLOSIND FORMULARUL DE MAI JOS