PLANURI DE SITUATIE PENTRU AUTORIZATII DE CONSTRUCTIE

Planul topografic de amplasament sau planul de situatii este documentul topografic necesar pentru obtinerea autorizatiei de constructii. Si consta in reprezentarea conventionala, in plan, analogica sau digitala, a unei suprafete de teren, intr-o proiectie cartografica si intr-un sistem de referinta. prin care se evidentiaza retelele tehnico-edilitare din zona precum si alte detalii existente


TRASARE

Operațiunea de trasare este necesară atunci când doriti sa achiziționați un teren,si sa il imprejmuiti (este important de menționat faptul că prin lucrarea de trasare a limitelor de proprietate sunt stabilite limitele din cadastrul avizat de Oficiul de Cadastru) . Un al doilea motiv pentru care este necesara trasarea este amplasarea unei noi constructii (trasarea unei construcții implică transpunerea efectivă în teren a limitelor geometrice aferente construcției, care urmează să fie executate și construite conform documentației tehnice care a stat la baza emiterii autorizației de construcție)

Executarea lucrărilor se face cu ajutorul unor aparate performante, ce pot atinge o precizie milimetrică, folosindu-se Sistemul de Proiecție Stereografic 1970.